ಆತ್ಮೀಯ ಸರ್/ಮೇಡಂ,

ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿinfo@red100.com.cnಉತ್ಪನ್ನ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.